Comunicacions

Comunicacions

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL CURS 2023-2024

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL CURS 2023-2024

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL CURS 2023-2024

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL CURS 2023-2024

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL CURS 2023-2024

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL CURS 2023-2024

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL CURS 2023-2024

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL CURS 2023-2024

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL CURS 2023-2024

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL CURS 2023-2024

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL CURS 2023-2024

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL CURS 2023-2024

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL CURS 2023-2024

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL CURS 2023-2024

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL CURS 2023-2024

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL CURS 2023-2024

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL CURS 2023-2024

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL CURS 2023-2024

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL CURS 2022-2023

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL CURS 2023-2024

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL CURS 2023-2024

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL CURS 2023-2024

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL CURS 2023-2024

HORARIS DANSA CURS 2023-2024 SENSIBILITZACIÓ 1

HORARIS DANSA CURS 2023-2024 BÀSIC

HORARIS DANSA CURS 2023-2024 AVANÇAT

HORARIS DANSA CURS 2023-2024 AVANÇAT TALLER

HORARIS DANSA CURS 2022-2023 INICI 1B

HORARIS DANSA CURS 2023-2024 SENSIBILITZACIÓ 2

HORARIS DANSA CURS 2023-2024 INICI 2

LLISTA BAREMADA ALUMNAT A MÚSICA NASCUT EL 2015 O ABANS

LLISTA DEFINITIVA ALUMNAT DE MÚSICA, ADMÈS, NASCUT L'ANY 2019

LLISTA DEFINITIVA ALUMNAT DE MÚSICA, ADMÈS, NASCUT L'ANY 2017

LLISTA DEFINITIVA ALUMNAT DE MÚSICA, ADMÈS, NASCUT L'ANY 2021-2022-2023

LLISTA DEFINITIVA ALUMNAT DE MÚSICA, ADMÈS, NASCUT L'ANY 2018

LLISTA DEFINITIVA ALUMNAT DE MÚSICA, ADMÈS, NASCUT L'ANY 2016

LLISTA DEFINITIVA ALUMNAT DE MÚSICA, ADMÈS, NASCUT L'ANY 2020

LLISTES BAREMADES DE L'ALUMNAT PREINSCRIT A DANSA NASCUT DE L'ANY 2015 EN ENDARRERA

LLISTA DEFINITIVA D'ALUMNAT DE DANSA NASCUT L'ANY 2017

LLISTA DEFINITIVA D'ALUMNAT DE DANSA NASCUT L'ANY 2018

LLISTA BAREMADA DE L'ALUMNAT PREINSCRIT A MÚSICA NASCUT EL 2020

LLISTA BAREMADA DE L'ALUMNAT PREINSCRIT A MÚSICA EN FAMÍLIA

LLISTA BAREMADA DE L'ALUMNAT PREINSCRIT A MÚSICA NASCUT EL 2017

LLISTA BAREMADA DE L'ALUMNAT PREINSCRIT A MÚSICA NASCUT EL 2016

LLISTA BAREMADA DE L'ALUMNAT PREINSCRIT A MÚSICA NASCUT EL 2019

LLISTA BAREMADA DE L'ALUMNAT PREINSCRIT A MÚSICA NASCUT EL 2018

LLISTA BAREMADA ALUMNAT PREINSCRIT A DANSA NASCUTS EL 2016

LLISTA BAREMADA ALUMNAT PREINSCRIT A DANSA NASCUTS EL 2017

LLISTA BAREMADA ALUMNAT PREINSCRIT A DANSA NASCUTS EL 2018

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL CURS 2022-2023