Documents escola

Documents escola

DECÀLEG DE MESURES PLA D'ACTUACIÓ

GUIA DE MESURES D'HIGIENE I PREVENCIÓ DE LA COVID-19

CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 2021-2022 - MÚSICA

CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 2021-2022 - DANSA

BAREM DE CRITERIS D'INGRÉS ALUMNES NOUS

ELEMENT INFORMATIU PREINSCRIPCIONS MÚSICA CURS 2021-2022

Full de Preinscripció a DANSA alumnes nous

QUOTES DANSA CURS 2021-2022

QUOTES MÚSICA CURS 2021-2022

Full de preinscripció a MÚSICA EN FAMÍLIA DE 0 A 3 ANYS

Full de Preinscripció a MÚSICA alumnes nous

Full de domiciliació bancària MÚSICA

Full de domiciliació bancària DANSA

AUTORITZACIÓ RELATIVA ALS DRETS D'IMATGE, DE VEU I PROTECCIÓ DE DADES

Full de matriculació a Música

Full de matriculació a Dansa

FULL DE BAIXA VOLUNTÀRIA