FAQ › Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents

En aquest apartat trobareu les preguntes més freqüents. Si no trobeu la vostra pregunta ens podeu enviar un mail a emusica@molletvalles.cat o bé trucar-nos al 93 570 68 51 de 17,00 a 21,00h de dilluns a divendres.

Programa 1 a 9 de 9

Què he de fer per a matricular-me a l'Escola?

El primer pas és fer una preinscripció que, normalment, té lloc al mes de maig. És imprecindible aquest tràmit per a tots aquells alumnes que vulguin entrar a l'escola per a  estudiar qualsevol matèria.

A partir de quina edat es pot entrar a l'Escola ?

Els alumnes poden entrar a l'Escola a partir dels 3 anys d'edat, tot i que a partir del curs 2014-15 l'escola també oferta el tallers per a nadons de 0 a 3 anys amb pares.

Com és el procés de preinscripció / matriculació ?

Els alumnes de 3, 4, 5, 6 i 7 anys entraran a l'escola per un procés de barem (puntuació) de manera que si hi ha menys places disponibles que sol·licituds rebudes entraran a al'Escola aqueslls alumnes que tinguin mes puntuació. En el cas d'empat, es durà a terme un sorteig públic que tindrà lloc a l'Ajuntament.

A partir de 8 anys, per tal de determinar el nivell de cada alumne i assignar-lo al grup corresponent, caldrà fer una prova de llenguatge musical i, en alguns casos, una prova d'instrument.

Un cop realitzats aquests tràmits es formalitzarà la matrícula.

A partir de quina edat comença l'estudi de l'instrument ?

L'estudi de l'instrument comença a partir dels 7 anys d'edat.

Quina titulación rebré ?

A Catalunya, no hi ha sistema reglat en el nivell elemental (fins els 12 anys d'edat, aproximadament). Quan l'alumne finalitzi els 5 cursos de nivell elemental rebrà un diploma d'acord amb l'article 9 del Decret 179/93 de la Generalitat de Catalunya. També reben un certificat detallat d'estudis els alumnes que optin per deixar-ho abans.

Un cop superat el Nivell Elemental, puc cursar el Grau Professional a l'Escola de Música?

A l'Escola podreu estudiar quatre dels sis cursos que componen el Grau Professional de Música.

Puc venir a l'Escola només a fer Cant Coral , Orquestra o Conjunts Instrumentals?

En primer lloc caldrà fer la preinscripció i seguidament us informarem dels grups que hi pugui haver disponibles i us donarem les properes directrius a seguir.

Hi ha cursos per adults?

En funció de la demanda, l'escola ofereix la possibilitat d'iniciar-se en l'estudi de l'instrument i/o llenguatge musical.
Els alumnes que tinguin nivell musical podran incorporar-se a grups existents a l'Escola tant de llenguatge musical com d'instrument sempre que hi hagi places disponibles.

Si estudio a l'Escola de Música puc deixar de fer matèries optatives a secundària i batxillerat?

Els alumnes que estudien en una escola de música autoritzada tindran dret a la reducció / reconeixement de matèries optatives a l'ESO i al Battxilleat sempre que es compleixi els requisits establerts pel Departament d'Ensenyament.