Breu història

En aquest apartat trobareu els fets i activitats més destacades dels nostres 25 anys història.
Per a obtenir una millor visualització del Prezi us recomanem maximitzar la pantalla amb l'opció que trobareu a l'extrem inferior dret un cop clicat  Start Prezi.  

Espereu que  aparegui la imatge per a maximitzar.