Cursos especials

MÚSICA EN FAMÍLIA

Curs destinat a alumnat de 2 mesos d'edat fins a 2 anys, en companyia dels seus pares.

La durada d’aquestes classes serà durant tot el curs escolar, en sessions de 45 minuts setmanal.

En un ambient ric en espontaneïtat i creativitat treballem la descoberta del cos, del llenguatge oral, la dansa, el ritme, el moviment i la descoberta dels sons i ho fem a través de moixaines, jocs de falda, cançons, danses, instruments i joguines sonores.

Amb la música potenciem la comunicació afectiva entre pares i fills. El fet de que els pares estiguin presents en les sessions es fomenta un entorn de seguretat i confiança que els ajudarà en el seu desenvolupament de la seva autonomia i socialització. A més és també una manera d'ajudar els pares a descobrir noves maneres d'estimular els seus fills. 

 

LA MÚSICA NO TÉ EDAT

Iniciació a la Música per alumnes a partir de 16 anys

La durada d’aquesta Iniciació serà de tot el curs escolar, en sessions d’una hora setmanal.

Curs dirigit a totes aquelles persones de més de 16 anys que senten interès i afició per la música, què volen saber-ne més i entendre-la millor per a gaudir-ne al màxim.

Entrarem en la música a través del ritme. Els instruments de percussió, la percussió corporal i la veu seran els nostres instruments. N’entendrem els matisos treballant amb tècniques bàsiques de Soundpainting, experimentant la creació en grup i individualment , aprendrem a utilitzar l’oïda com a eina que ens permeti comprendre i endinsar-nos en el llenguatge de la música.

Comprensió de les estructures musicals amb l’audició de les grans obres clàssiques i modernes i amb l’ajuda de  la dansa i el moviment corporal.

Si parlem de metodologia partim del principi bàsic que suposa el procés d’aprenentatge respectant les següents etapes:  escolta-reproducció ,imitació- reconeixement- creació, invenció.

Aquesta introducció als aspectes bàsics del llenguatge musical neix amb  idea de continuïtat, donant la possibilitat  als alumnes de continuar aprofundint en l’aprenentatge de la música i si s’escau començar a estudiar algun instrument dels instruments que s’ofereixen al centre.

 

 

 

ENS CUIDEM AMB LA MÚSICA 

Curs adreçat a persones adultes

La durada d’aquesta Iniciació serà de tot el curs escolar en sessions d’una hora setmanal. 

Molt sovint el ritme de vida que portem i certes circumstàncies personals provoquen que visquem amb estrès.

Aquesta proposta ens convida, a través de la música, a dedicar-nos un temps a nosaltres mateixos, un temps per escoltar i per compartir, per fer música encara que no n'hàgim fet mai, per practicar activitats de relaxació que després podrem portar a la nostra vida quotidiana... Per cuidar-nos, en definitiva.

 • Objectius:

  • Gaudir tot escoltant, cantant i acompanyant músiques significatives per als usuaris

  • Propiciar l'expressió emocional a partir de l'anàlisi de lletres de cançons

  • Treballar l'escolta, el ritme, el moviment i altres aspectes musicals

  • Practicar la percussió corporal i els instruments de petita percussió

  • Practicar tècniques de relaxació amb música

  • Aprendre estratègies de relaxació amb música per aplicar-les a la vida quotidiana

   Continguts:

 • Audició de cançons i altres obres musicals de diverses èpoques i estils

 • Anàlisi de la lletra de les cançons

 • Pràctica amb instruments de petita percussió, dirigida i lliure.

 • Percussió corporal

 • Elaboració de coreografies senzilles adaptades als usuaris

 • Activitats de relaxació amb música

  Metodologia:
  Activa, d'inspiració musicoterapèutica. 

 

 

MÚSICA I BENESTAR PER A PERSONES DE LA TERCERA EDAT

Curs adreçat a persones de la tercera edat sense pèrdua cognitiva o amb pèrdua lleu

La durada d’aquesta Iniciació serà de tot el curs escolar en sessions d’una hora setmanal.

Activitat d'inspiració musicoterapèutica, destinada al gaudi i l'enriquiment emocional, físic, cognitiu i social de les persones de la tercera edat.

 

Objectius:

1 Emocionals:

1.1 Gaudir tot escoltant, cantant i acompanyant músiques significatives per als usuaris

1.2 Propiciar moments de protagonisme i d'evasió dels problemes quotidians dels usuaris

1.3 Practicar tècniques senzilles de relaxació amb música 2 Cognitius:

 1. 2.1  Millorar l'atenció

 2. 2.2  Treballar el pensament discursiu

 3. 2.3  Activar la memòria immediata i a mitjà termini

 4. 2.4  Propiciar la reminiscència de records de la vida dels usuaris

3 Físics:
3.1 Practicar el moviment de mans i braços amb instruments de petita

percussió i amb altres objectes (mocadors...)
3.2 Practicar el moviment de cames i peus, quan sigui possible, amb

diferents activitats coreografiades. 4 Socials:

4.1 Relacionar-se amb els altres usuaris a partir de les activitats proposades

Continguts:

 1. Interpretaciódecançonsencatalàicastellà,dediversesèpoquesiestils,amb

  especial èmfasi al repertori comú dels usuaris

 2. Audiciódecançonsialtresobresmusicalsdediferentsèpoquesiestils

 3. Reconeixementdecançonsconegudespelsusuarisoprèviamenttreballadesen

  sessions anteriors

 4. Treballsobreeltextdelescançons

 5. Treballambinstrumentsdepetitapercussió,dirigitilliure.

 6. Treballambaltresobjectes

 7. Percussiócorporal

 8. Realitzaciódepetitescoreografiesquanaixòsiguipossible

 9. Activitatsdirigidesderelaxacióambmúsica

Metodologia:
Activa, inspirada en les activitats musicoterapèutiques per a gent gran.

Format d'una sessió tipus:

 • Cançó de benvinguda

 • Reconeixement i interpretació de cançons en català i castellà per part dels usuaris,

  acompanyats a la guitarra per la professora

 • Anàlisi del text d'una de les cançons treballades

 • Acompanyament de cançons o música enregistrada amb instruments

 • Moviment

 • Activitat de relaxació

 • Cançó de comiat