JAZZ BAND DE L'ESCOLA AL PRIMAVERA JAZZ A LA FIVELLER