QUADRICROMIA A LA FESTA DE NADAL DE L'ESCOLA D'ADULTS AL MERCAT VELL