Programa d'estudisMatèries › programa d'estudis de dansa

programa d'estudis de dansa

L’Escola Municipal de Dansa de Mollet del Vallès és un centre dedicat a l’ensenyament basat en la dansa clàssica i contemporània, que inclou les noves tendències desenvolupades fins a l’actualitat per tal que els alumnes assoleixin un bon nivell i qualitat com a ballarins/intèrprets i també com a creadors.

La formació s’estructura en dos cicles, amb la possibilitat d’iniciar-se en el nivell de sensibilització a l'edat de 5 anys .
En el primer cicle s’iniciarà als alumnes en la dansa clàssica i en la dansa creativa/artística. 

En el segon cicle s’aprofundirà ampliant coneixements com  la dansa contemporània, nivell avançat de dansa clàssica amb treball de puntes, Tallers Coreogràfics i altres disciplines complementàries com pas a dos, dansa jazz , assajos oberts, presentació de tallers i peces de repertori amb coreògrafs convidats ...

 

L’equip pedagògic assessora  i avalua constantment mitjançant observacions, tutories i informes

 

 

Cicle 1

Sensibilització

El període de Sensibilització a la dansa es basa en dos cursos per infants de 5 i 6 anys. Aquest presenta l’objectiu principal d’introduir els més petits en el món de la dansa i treballar la motricitat, coordinació, expressió corporal, ritme, creativitat, lliure moviment, entre altres, per així, a través de jocs i exercicis, adquirir aspectes més tècnics d’una manera dinàmica i divertida.

Les sessions tenen una durada d’1h setmanal durant els dos anys del període.

 

Inici

En el transcurs dels 3 anys pertinents al període d’Iniciació a la dansa per infants de 7 a 10 anys, es treballa en la mateixa línia que l’anterior aprofundint més en aquells aspectes tècnics adients a l’edat dels i les alumnes.

A les sessions es realitzen exercicis de sòl o terra i centre on l’alumne pren consciència del seu cos i adquireix qualitat, força, coordinació i equilibri, exercicis de barra on l’alumne treballa aspectes més tècnics i de col·locació, exercicis diagonals per desenvolupar el moviment, velocitat i salts i, per últim, exercicis coreogràfics per tal de treballar la creativitat i la memòria de moviment com també jocs que completin el treball realitzat durant la sessió.

Les sessions tenen una durada d’1h setmanal en el nivell d’Inici 1 i 2h setmanals en els nivells d’Inici 2 i 3.

 

 

Cicle 2

Bàsic / Intermedi

En aquests nivells els continguts dels ensenyaments es concentren en l’aprenentatge dels elements fonamentals de la tècnica de la dansa clàssica per a la correcta col·locació del cos, que permeti el desenvolupament d’una base sòlida de les qualitats físiques i expressives; es treballarà la improvisació i la creativitat per poder ampliar el vocabulari personal i la pròpia capacitat creadora. Així doncs es combinarà la tècnica i el treball creatiu. Aquest cicle s'inicia als 10 anys d'edat.

Les sessions tenen una durada de 2h setmanals distribuïdes en dues classes d'1 h cadascuna en els nivells Bàsic e Intermedi I . Intermedi II farà dues sessions d hora i quart.

 

Avançat 1 / Avançat 2 / Avançat Taller 

En aquests darrers cursos,  els alumnes rebran ensenyaments d'aprofundiment i  especialització introduint diferents estils i escoles (tècnica Limón, Cunningham, Release, Base Tècnica, etc.). A l'Avançat Taller l’alumne desenvoluparà la creativitat a partir d’una proposta escènica (peça curta) experimentant com a coreògraf i com a ballarí.

Les sessions tenen una durada de 3h setmanals distribuïdes en dues classes d'1h 30' cadascuna